miércoles, 10 de abril de 2019

EKINTZETATIK ESANETARA

Gobernu hau euskara berpizteko eta bere erabilera sustatu zein ahalbidetzeko egiten ari den apostua ikaragarria da. Lehen euskara zekien biztanleriaren kopurua oraingoa baino txikiagoa da, noski. Hala ere, euskara egunero erabiltzen dutenen kopurua ez da dexente igo jende gehiagok dakien arren.
Esanetatik ekintzetara pasatzea zaila omen da, oso. Soilik sustatze-kanpainek behartuta erakusten dugu kapaz garela euskaraz bizi-tzeko edo, behintzat, lagunekin solasteko.
Euskara irakasgaian hizkuntzaren erabileraz mintzo gara eta, zorionez, guztiok bat gentozen euskara sustatu behar zelarekin. Eztabaida iritsi da irakasleak zergatik ez garen gure artean (ikaskideen artean) euskaraz aritzen galdetu duenean, bertan iritzi anitzak agertu direlarik. Baziren euskaraz aritzeko erraztasunik ez dutela esaten zutenak, inguru erdaldunak kutsatuta euskaraz ezin egin dezaketenak, baina baita haien jokabide erdalduna justifikatzeko eskolan erakusten zaigun euskara egunerokotasunarenarekin zerikusirik ez duela ziotenak ere.
 Hala eta guztiz ere, hori zioen jendea ez da gauza positibo batez ohartu, bada eztabaidan ari ginela eta euskaraz ezin hobe ari zirela. Ez zuen inporta zein mailatan ari ziren, ezta zein puntutaraino zen ulergarri esaten ari zirena, baizik eta hori guztia azaltzeko egin duten ahalegina, horien guztien ama-hizkuntza ez den baina ziur naiz haien bihotzekoa den hizkun-tzan mintzatu ahal izateko.
Tamalez, horrelako gaiak dira gure hizkuntzan egitera bultzatzen gaituztenak, baina aldi berean gure hizkuntza bizirik dagoela ziurta-tzen dutenak.
Beraz, izan daitezkeen arrazoi ugarirengatik zure euskaraz lotsatuta bazaude, zure burua eskolaz kanpo euskaraz egiteko kapaz ikusten ez baduzu, edota zure ezagu-tza maila behar adina apropos ez dela uste baduzu ere, ez zaitez larritu, ahalegina baita kontuan izan behar duguna.
Horren sinplea baina aldi berean horren konplexua dena praktikan jarriko bagenu, ziur naiz gure identitatea osatzen duen hizkuntzak luzerako bizirik jarraituko lukeela.
Gaizka Navarlaz, Nafarroako Gazte Parlamentaria

EH BILDU TAFALLA HACE PÚBLICA LA COMPOSICIÓN DE SU CANDIDATURA AL AYUNTAMIENTO


MENTORING PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE MUJERES EN PERALTA

María Victoria Vidaurre, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, y Juan Carlos Castillo, alcalde de Peralta-Azkoien, han presentado el proyecto de mentoring, un programa dirigido a mujeres con especiales dificultades de incorporación al mercado de trabajo y que trabaja la autoestima y las herramientas para retornar el contacto con el mundo laboral. 
El proyecto consta de varias acciones: entrevistas personales, acciones de coaching grupal y sesiones individuales de coaching, mentorías, seguimiento, inserción en un fichero de empleo, etc.
Las mentorías se realizarán con mujeres empresarias y/o directivas de Peralta que de forma voluntaria se implicarán en el proyecto y obtendrán el Sello de Mentora que AMEDNA lleva otorgando a las mujeres profesionales de nuestra comunidad que desarrollan mentorías con enfoque de género.
El proyecto aborda no solo la situación profesional de las participantes y la adquisición de competencias y capacidades sino también las posibles barreras de género limitantes y el empoderamiento personal, siendo el aspecto más destacable del programa el acierto de la metodología para conseguir la evolución de las beneficiarias en cuanto a visión y expectativas.
Peralta es la primera localidad navarra en la que se va a implantar el proyecto tras las ediciones en Pamplona, tres factores fundamentales han posibilitado la puesta en marcha del programa.
Plaza Nueva